ZoLyrics.com

Best of Lyrics

Search

Bailero Lyrics – Sarah Brightman

Pastrè dè délaï l’aïo,

As gaïré dè buon tèms?

Dio lou baïlèro lèrô,

Lèrô lèrô lèrô lèrô baïlèro lô.

Pastré lou prat faï flour,

Li cal gorda toun troupel.

Dio lou baïlèro lèrô,

Lèrô lèrô lèrô lèrô baïlèro lô.

Pastré couci foraï,

En obal io lou bel riou!

Dio lou baïlèro lèrô,

Lèrô lèrô lèrô lèrô baïlèro lô.

[English translation:]

Shepherd across the river

You’re hardly having a good time

Sing baïlèro lèrô

Shepherd, the meadows are in bloom

You should watch your

flock on this side

Sing baïlèro lèrô

Shepherd, the water divides us

And I can’t cross it

Sing baïlèro lèrô

ZoLyrics.com © 2020