ZoLyrics.com

Best of Lyrics

Search

Shalom Lyrics – Voltaire

Hevenu shalom alechem
Hevenu shalom alechem
Hevenu shalom alechem
Hevenu shalom shalom alechem shalom
Hevenu shalom alechem
Hevenu shalom alechem
Hevenu shalom alechem
Hevenu shalom shalom alechem shalom
Hevenu shalom alechem
Hevenu shalom alechem
Hevenu shalom alechem
Hevenu shalom shalom alechem shalom

ZoLyrics.com © 2020